Openbaar vervoer:

De kwaliteit van het openbaar vervoer moet omhoog

Regeringen hebben de afgelopen jaren veel te weinig geïnvesteerd in het openbaar vervoer (OV). De NS maakt de afgelopen jaren tientallen miljoenen winst, vooral ook door de exploitatie van vastgoed. Tariefsverhogingen zijn helemaal niet nodig als de regering de NS niet als melkkoe gebruikt om zoveel mogelijk dividend te halen.

De kwaliteit van het OV moet omhoog. Bijvoorbeeld door meer reisinformatie via GPS-systemen, internetverbindingen in de trein, infoschermen met nieuwsflash, technisch innovatie aan het spoor en snellere verbindingen.

Het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden moet in stand worden gehouden. Nu worden veel onrendabele lijnen wegbezuinigd. Er moeten minimale normen komen voor de afstand van elk huis tot de dichtstbijzijnde OV-halte. Het verder opknippen van het hoofdrailnet, ook als dat door Europa wordt verplicht, wijzen we af. Ook mag het hoofdrailnet in de toekomst niet worden aanbesteed, zodat het vervalt aan buitenlandse bedrijven, maar worden gegund aan de NS, waar uiteraard wel kwaliteitseisen aan worden gesteld.

De aanbestedingen bij het stads- en streekvervoer leveren veel werk op voor bureaupersoneel, maar verslechteren de situatie voor de passagiers. Op onderhoud, service en bediening wordt vaak als eerste bezuinigd. Daarom willen we af van deze (verplichte) aanbestedingen. Mede op initiatief van de SP is het stadsvervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam al gevrijwaard van deze aanbestedingen. Op initiatief van de SP heeft het Europees Parlement in 2007 de verplichte liberalisering van het stads- en streekvervoer afgewezen. Wat we zelf beter kunnen, willen we ook zelf mogen doen.

Lees meer over:

Betaalbaar openbaar vervoer Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma