Onderwijsfinanciering:

Geld voor leraren en niet voor prestigeprojecten

In het onderwijs wordt gewerkt met de zogenaamde lumpsumfinanciering. Dat betekent dat schoolbesturen één budget krijgen dat vrij besteedbaar is. Daarmee ontstaat het gevaar dat geld voor personeel wordt gebruikt voor andere zaken, zoals dure gebouwen, bureaucratie en management. Het gevolg is grotere klassen en meer onbevoegde leraren.

De SP wil dat lonen voor onderwijspersoneel apart worden uitgekeerd, via een landelijke CAO. Zo wordt voorkomen dat geld voor leraren wordt gebruikt voor andere zaken. We dichten de kloof tussen basisschool en (voortgezet) speciaal onderwijs versus het voortgezet onderwijs. Tevens moeten leraren die op scholen met veel kwetsbare leerlingen werken een hoger salaris krijgen. De Onderwijsinspectie ziet toe op een zinvolle besteding van het onderwijsgeld, kostbare prestigeprojecten worden een halt toegeroepen. Bestuurders verdienen een salaris dat in redelijke verhouding staat tot dat van leraren.

Lees meer over:

Minder werkdruk, hoger salaris voor docenten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma