Nationale inspectie:

Beter toezicht door een Nationale Inspectie

Als we in dit land regels en wetten maken moeten die ook worden gehandhaafd en gecontroleerd. Ons land kent een wildgroei aan inspecties, die vaak verschillend werken en andere eisen stellen. Ook is de afgelopen jaren hard bezuinigd op inspecties, waardoor echte controle in organisaties en op de werkvloer veel te weinig gebeurt. Daarom wil de SP een Nationale Inspectie, waar voldoende kennis en kunde aanwezig is voor een goede controle op de uitvoering van regels en wetten. Gevaarlijke bedrijven moeten minstens een keer per jaar onverwacht bezocht worden. Voor bedrijven die laag scoren wordt de controlefrequentie opgevoerd. Opgelegde sancties dienen in verhouding te staan tot het economisch gewin bij overtreden van de wet en worden bij herhaalde overtredingen fors verhoogd.

Lees meer over:

Voor een eerlijke overheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma