Een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico:

Het is tijd voor een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico.

De belofte van het nieuwe zorgstelsel was dat de zorg transparanter, toegankelijker, efficiënter en goedkoper zou worden. Het tegenovergestelde is waar.De zorg is duurder geworden, terwijl mensen steeds minder zorg vergoed krijgen. Het is totaal ondoorzichtig wat de zorg kost en wie waaraan verdient. De bureaucratie rijst de pan uit. De keuzevrijheid om je eigen hulpverlener te kiezen wordt ingeperkt.

Het is daarom tijd om een nieuwe weg in te slaan: een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico. Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van 9 bedrijven met 25 zorgverzekeraars die weer 61 basispolissen hebben. De wettelijke taak van de zorgverzekeraars, het uitvoeren van de basisverzekering, wordt wettelijk verlegd naar het Nationaal ZorgFonds

Het eigen risico wordt afgeschaft. Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen ervan om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. Het zorgpakket wordt uitgebreid met fysiotherapie, tandzorg en GGZ

Het Nationaal ZorgFonds verdeelt het geld op basis van een reële zorgbehoefteraming over de regio’s. Er wordt op toegezien dat er in de regio’s geen wachtlijsten ontstaan, er niet teveel of te weinig aanbod is (op basis van zorgbehoefte) en uitkomsten als ligdagen, heropnames, sterftecijfers, voorgeschreven medicatie, calamiteiten, enzovoorts, worden geanalyseerd. Dat vormt de basis van ‘controle’ en advies voor regio’s

Lees meer over:

Het eigen risico schaffen we af Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma