Midden- en Kleinbedrijf:

Meer aandacht voor problemen MKB

Het Midden- en Kleinbedrijf is het hart van onze economie: 99 procent van alle bedrijven in Nederland is klein, met 50 medewerkers of minder. Deze belangrijke spil van werkgelegenheid is wendbaar, innovatief en in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties. Het kleinbedrijf is dan ook een onmisbare toeleverancier van het grootbedrijf.

De menselijke maat 

Daarnaast weerspiegelt het kleinbedrijf de menselijke maat; door hun schaal en aard bevinden kleine bedrijven zich midden in de samenleving, tussen de mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor werkgelegenheid in dorpen en voor de leefbaarheid van het platteland. Bovenal is de betrokkenheid bij de zaak van ondernemers en werknemers in het kleinbedrijf groot.De SP wil 100% hart voor de zaak 

De SP wil dat de politiek meer oog krijgt voor de belangen en problemen van kleine bedrijven. De machtspositie van het kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is vaak zwak waar het gaat om onderhandelingen over prijzen, het huren van bedrijfslocaties of het krijgen van overheidsopdrachten. Er moet meer besef komen van het belang, de positie en de problemen van kleine bedrijven. De SP wil dat er bij het maken van regels en wetten meer rekening wordt gehouden met het kleinbedrijf. Het plan '100% Hart voor de Zaak' bevat tientallen voorstellen om de positie van kleine zelfstandigen te verbeteren. Alle onderwerpen waarmee deze bedrijven te maken krijgen komen aan bod, van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit.

Alle ondernemers moeten gelijke toegang hebben tot overheidsopdrachten. Bij aanbestedingen moet de overheid ophouden met het onnodig clusteren van opdrachten. Het clusterverbod dat nu bestaat moet beter worden gehandhaafd. Er komt een Aanbestedingsautoriteit waar ondernemers hun beklag kunnen doen, die onderzoek doet naar misstanden bij aanbestedingen en die overheden helpt om beter aan te besteden.

Zie ook: Het plan '100% Hart voor de Zaak'

Lees meer over:

Steun voor het MKB Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma