Krimp:

Meer evenwicht tussen de Randstad en de regio

Waar de Randstad te maken heeft met bevolkingsgroei, hebben veel andere regio’s te maken met bevolkingskrimp, in combinatie met vergrijzing van de bevolking. Dit vraagt om een specifiek beleid en andere keuzes ten aanzien van woningbouw, scholen en zorginstellingen, bedrijfsterreinen (waaronder winkels en kantoren) en openbaar vervoer. De gemeenten en provincies krijgen meer ruimte voor regionale keuzes, die waar nodig door het Rijk met wetgeving en financiën zullen moeten worden ondersteund. We stellen daarom onder meer een leefbaarheidsfonds voor.

Per regio kan worden bekeken welke economische impulsen het beste passen, bijvoorbeeld recreatie en toerisme, zorg, maakindustrie of logistiek. Voor toerisme geldt dat Nederland veel mooie plekken heeft buiten de Randstad. We kunnen fiets-, wandel- en verblijftoerisme buiten de Randstad aantrekkelijker maken, waarbij de inkomsten ten goede komen aan de regio. We willen meer regionaal maatwerk mogelijk maken. Bij aanbestedingen moet regionaal werk ook regionaal kunnen worden gegund, om werkgelegenheid te behouden. In krimpgebieden moeten overheidsorganisaties niet worden gesloten. Het vestigen van publieke diensten in regio’s met veel werkloosheid gaan we juist bevorderen.

Lees meer over:

Leefbare buurten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma