Kopen:

De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd

De SP wil de renteaftrek voor alle huishoudens garanderen tot de rente over de eerste  350.000 euro hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. Daarnaast moet het aflossen van de hypotheekschuld fiscaal het voordeligst worden. Concreet betekent dit dat er voor een huishouden met een inkomen van 50.000 euro en een hypotheek van 300.000 euro niets verandert. Een huishouden met een inkomen van 100.000 euro en een hypotheek van 500.000 euro zal ook de rente over de eerste 350.000 euro hypotheekschuld tegen 42 procent mogen aftrekken. De veranderingen in de hypotheekrenteaftrek moeten binnen 10 jaar bereikt worden zodat de woningmarkt de fiscale veranderingen rustig kan verwerken.

De rechtsbescherming van eigenaar-bewoners op erfpachtgrond wordt verbeterd, door de invoering van een wettelijk verplicht modelcontract voor nieuwe overeenkomsten. Bestaande erfpachtovereenkomsten worden geconverteerd op het moment dat een woning verkocht wordt.

De laatste jaren zijn de gemeentelijke lasten, zoals de rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing, relatief veel gestegen. De rijksoverheid moet de gemeenten verplichten om beter verantwoording af te leggen over deze gemeentelijke lasten, bijvoorbeeld door de verplichte deelname aan een jaarlijkse benchmark.

Lees meer over:

Betaalbare koophuizen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma