Klokkenluiders:

Bescherm, adviseer en ondersteun klokkenluiders

Klokkenluiders zijn mensen die maatschappelijke misstanden melden, op het gebied van fraude, veiligheid en integriteit. Het verleden heeft aangetoond dat overheden en bedrijven vaak onfatsoenlijk omgaan met klokkenluiders, die niet zelden hun baan verliezen en in financiële problemen komen. Op initiatief van de SP is er een Huis voor klokkenluiders ingesteld, dat mensen adviseert, klokkenluiders ontslagbescherming biedt en onafhankelijk onderzoek kan doen naar een ernstige maatschappelijke misstand. Dit Huis moet voldoende mensen en middelen krijgen om deze moeilijke taken goed uit te kunnen voeren.

Lees meer over:

Voor een eerlijke overheid Voor eerlijke politiek Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma