Jonggehandicapten:

Steun voor jonggehandicapten

Mensen met een arbeidsbeperking (handicap) verdienen extra ondersteuning. Daar komen wij voor op. Met de participatiewet is hard bezuinigd op jonggehandicapten. De Wajong uitkering voor mensen die van jongs af aan een beperking hebben, werd gekort met 5%. Bovendien kunnen jong gehandicapten die nog iets van arbeidsvermogen hadden, vanaf 2015 niet meer terecht in de Wajong, maar krijgen een bijstandsuitkering. De SP vindt dat onrechtvaardig. Mensen met een beperking horen niet in de bijstand. Zij horen een zelfstandig recht op een uitkering te krijgen en niet onderworpen te worden aan de partner- en vermogenstoets, waarmee ze afhankelijk worden van het inkomen van hun partner.

Daarom wil de SP de Wajonguitkering weer openstellen voor iedereen met een arbeidsbeperking. Ook wordt de Wajongkorting ongedaan gemaakt. Het uitgangspunt is dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Aanpassingen van de werkplek, die nodig zijn om iemand met een beperking aan een baan te helpen, worden vlot geregeld. Elk gewerkt uur moet voor een wajonger een netto-inkomensverbetering gaan betekenen. Mensen die een urenbeperking hebben, horen een volwaardig inkomen te krijgen als ze naar vermogen werken. Scholing en studeren voor Wajongers moet makkelijker gemaakt worden. Elke gemeente krijgt een goede tegemoetkomingsregeling hiervoor.

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Voor een nieuwe sociale werkvoorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma