Jihadisten:

Jihadisten

Mensen die uitreizen naar oorlogsgebieden om zich daar bij een terroristische organisatie te voegen zijn strafbaar. De Nederlandse overheid moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze mensen bij terugkeer geen ellende kunnen aanrichten in onze samenleving en degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan vreselijke misdrijven dienen allemaal te worden vervolgd. We zijn er echter niet voor om mensen hun Nederlanderschap af te pakken als we hen verdenken van betrokkenheid bij terrorisme. Het ontnemen van iemands nationaliteit helpt niet bij het veiliger maken van de wereld. Terroristen kunnen ook heel goed zonder Nederlands paspoort naar ons land komen, bijvoorbeeld met een vals identiteitsbewijs. Als mensen terugkeren onder hun eigen naam en paspoort dan hebben we in ieder geval de mogelijkheid om te onderzoeken of zij een gevaar vormen voor de samenleving en om hen op te sluiten als dat het geval is. Bovendien kunnen we van hen informatie verkrijgen over de zaken waarbij zij betrokken zijn geweest. Veel beter dan het ontnemen van iemands nationaliteit is het dan ook om in te zetten op goede internationale samenwerking en op de best mogelijke opsporing en vervolging in Nederland. Voor mensen die willen uitreizen en zich aan willen sluiten bij organisaties zoals IS zijn soms maatregelen nodig zoals een uitreisverbod of een gebiedsverbod. Deze mag alleen worden opgelegd door een rechter. Mensen die terugkeren uit strijdgebieden zoals Syriƫ dienen bij terugkomst in Nederland te worden opgepakt en te worden ondervraagd. Als zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten moeten ze strafrechtelijk worden vervolgd. Terugkeerders bij wie dat niet kan worden bewezen en die een direct gevaar vormen voor zichzelf en voor de samenleving dienen verplicht te deradicaliseren.

Lees meer over:

Samen leven Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma