Internationale samenwerking defensie:

Internationale samenwerking defensie

Internationale samenwerking op het gebied van Defensie is mogelijk, zolang Nederland zeggenschap houdt over de inzet van de eigen troepen. De soevereiniteit dient dus behouden te blijven. De SP is daarom tegen de vorming van een Europeesleger onder commando van de Europese Commissie en het Europees parlement.

Lees meer over:

Eigen afweging over internationale missies Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma