Integratie:

Voor integratie: niet apart, maar samen

Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel mensen met een migratie-achtergrond hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan. 

Veel migrantenkinderen hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende zijn ingeburgerd. Om een kans in Nederland te hebben, moet men de taal spreken en de gewoonten van het land kennen. Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.

De SP hecht veel waarde aan inburgering, maar de huidige inburgering gaat te veel gepaard met wapengekletter. Dat is volkomen misplaatst. De SP wil niet dat zakken voor een inburgeringsexamen wordt beboet, als de cursist niets te verwijten valt.

In plaats van zwarte en witte scholen, streven we naar gemengde scholen waar dat mogelijk is. Door middel van niet-vrijblijvende afspraken tussen gemeente en scholen, willen we de segregatie in het basisonderwijs afremmen. 

Lees meer over:

Kleinere klassen Kleinschalig voortgezet onderwijs Leefbare buurten Opkomen voor belangen van werknemers Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma