Inkomen:

Eerlijk delen en armoede bestrijden

Om de armoede te bestrijden stelt de SP een structurele verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt. Door de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken komt het geld daar terecht waar het het hardste nodig is. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.

De kinderbijslag vervalt voor gezinnen met de hoogste inkomens. Kinderbijslag wordt afgetopt bij een huishoudinkomen van 73.000 euro.

Het maximumsalaris in de publieke en semi-publieke sector, zoals in ziekenhuizen, universiteiten en woningcorporaties, wordt gelijk gesteld aan een ministerssalaris. Binnen bedrijven wordt de groeiende tweedeling in inkomens aangepakt door alle werknemers onder de CAO’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens. CAO’s blijven algemeen verbindend. De ondernemingsraad krijgt een instemmingsrecht over de topsalarissen in het bedrijf.

De SP wil dat de uitkeringen die politici krijgen worden gelijkgesteld met die van werknemers. Het wachtgeld voor politici komt meer in overeenstemming met de hoogte en de duur van de WW. Ook politici moeten een sollicitatieplicht hebben. De uitkering voor politici dient in overeenstemming te zijn met de WIA. De SP wil grenzen stellen aan de nevenfuncties en -inkomsten van politici. Politici moeten geen belangen hebben in organisaties waarover zij in het parlement het woord voeren.

Wat de SP betreft zouden voedselbanken overbodig moeten worden. Het verhogen van het minimumloon naar 14 euro kan daar flink aan bijdragen.

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Opkomen voor belangen van werknemers Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma