Inburgering:

Inburgering laagdrempelig, gratis en toegankelijk

Het spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in onze samenleving. Taal- en inburgeringsonderwijs laten we niet over aan de markt. Dit onderwijs wordt laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd, in de buurt, op scholen en op het werk. Ook komt er extra taalonderwijs bij de publieke omroep, via tv, radio en internet.

Een effectieve aanpak van de toestroom van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en armoede kan alleen maar slagen als tegelijkertijd het tekort aan betaalbare woningen, werkloosheid en armoede in Nederland worden aanpakt.

Voor een goede integratie krijgen migranten en statushouders zo snel mogelijk onderwijs in taal en inburgering, met bijzondere aandacht voor de vrijheden en de grondrechten die we in ons land kennen.

Lees meer over:

Samen leven Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma