Huren:

Huren en huurverlaging

In zes jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna dertig procent duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging. We streven naar meer gemengde wijken, daarom moeten ook middeninkomens (tot anderhalf keer modaal) in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning.

Lees ook ons onderzoek ‘Huur te Duur’.

De verhuurdersheffing wordt omgezet in een investeringsplicht. Dat verruimt de investeringsruimte van de woningcorporaties. Zo komt er geld beschikbaar dat we kunnen gebruiken om extra betaalbare huizen te bouwen, de huren van bestaande woningen te verlagen en de corporatiewoningen energiezuiniger en levensloopbestendig te maken.

De huurverhogingen van sociale huurwoningen gaan we beperken tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden en zorgen we dat deze huurders meer bescherming krijgen. Tijdelijke huurcontracten hollen de rechten van huurders uit en worden beperkt.

De maximale huurprijs moet gebaseerd worden op een verbeterde puntentelling, niet op de marktwaarde van de woning. 

Bij woningtoewijzing hanteren we voor mensen in een schrijnende of kwetsbare situatie de voorrangregeling. Lokaal maatwerk om een specifieke groep tegemoet te komen moet mogelijk blijven. Daarnaast maken we een eenduidig systeem voor het hele land, waardoor mensen die moeten verhuizen hun inschrijfduur voor een woning kunnen meenemen.

Alle uitspraken van Huurcommissies moeten openbaar worden en gepubliceerd op internet. De Huurcommissies moeten zich actief gaan bemoeien met het waarborgen van een energiezuinig beheer van woningen.

Het bij herhaling vragen van bovenwettelijke huren moet vervolgd kunnen worden op basis van het Wetboek van Strafrecht. Ook vormen van intimidatie om huurders uit het huis te krijgen moeten eenvoudiger strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. Huisjesmelkers moeten streng worden aangepakt.

Lees meer over:

De huren moeten omlaag Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma