Huiselijk geweld:

Meer aandacht voor voorkomen huiselijk geweld

Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van eerwraak en huiselijk geweld. Die extra aandacht moet er zijn bij politie en justitie, maar ook op school en in de jeugdzorg. Er komt een integraal programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen eergerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen.

Lees meer over:

Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma