Huisartsen:

Kleinschalige huisartsenposten in de buurt

Huisartsen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren van medische problemen. De SP vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in de eerstelijnszorg, waar onder andere fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk werkers en huisartsen onder vallen.

Grootschalige huisartsenposten moeten worden afgebouwd. De bouw van poliklinieken in de wijken wordt bevorderd.

Huisartsenzorg leent zich niet voor concurrentie. Huisartsen worden niet langer betaald op basis van de gedraaide productie. De financiering van huisartsen moet gebaseerd zijn op beschikbaarheid en het abonnementenstelsel, waarbij de huisarts een jaarlijks bedrag per inwoner/patiënt betaald krijgt, aangevuld met een consulttarief.

Tegelijkertijd moet er een einde komen aan de dwingende contracten van de zorgverzekeraars, die eerstelijnshulpverleners geen andere keuze laten dan te tekenen bij het kruisje. De mededingingswet moet niet langer meer van toepassing zijn op de eerstelijnszorg, zodat huisartsen kunnen samenwerken in plaats van te concurreren.

Huisartsen en huisartsenpraktijken hebben meer taken gekregen door de veranderingen in de gezondheidszorg. Ondersteuning voor de zorg aan ouderen en mensen met psychische problemen moet worden uitgebreid. Voorts moeten praktijken kleiner in omvang worden, zodat er meer tijd is voor preventieve taken van de huisarts.

Lees meer over:

Het ziekenhuis dichtbij Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma