Homo-emancipatie en LHBT-belangen:

Discriminatie op basis van seksuele voorkeur is onacceptabel

Discriminatie op basis van seksuele voorkeur is onacceptabel. Geweld tegen homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders moet stevig door politie en justitie worden aangepakt. Wanneer een slachtoffer dat wenst wordt altijd een aangifte opgenomen. Iedereen moet kunnen trouwen met wie die wil, voor weigerambtenaren is geen plaats. Bij adoptie wordt geen onderscheid gemaakt tussen homo's en hetero's.

Het is een slechte zaak dat orthodoxe scholen de mogelijkheid hebben om docenten en leerlingen te weigeren op grond van hun seksuele voorkeur. De wet moet op dit punt zo snel mogelijk worden aangepast. Het is goed dat voorlichting over seksuele diversiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wel dient er aandacht te zijn voor de lesmethoden. Discriminerende uitlatingen in het lesmateriaal zijn onacceptabel. Scholen moeten een veilig klimaat scheppen voor iedereen.

Lees meer over:

We accepteren geen enkele vorm van discriminatie Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma