Grond:

Verrommeling van landschap tegengaan

We leven met veel mensen op een klein stukje aarde. Die ruimte moeten we slim gebruiken, voor wonen en natuur, economie en recreatie. De grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied moeten scherp blijven, om verrommeling van het landschap tegen te gaan. De grondmarkt moet grondig op de schop. De overheid moet zijn greep op onze grond terugkrijgen en speculatie de kop indrukken. De voorwaarden waaronder projectontwikkelaars grond kunnen verwerven worden daarom scherper. Bouw van kantoren en bedrijventerreinen wordt niet toegestaan wanneer daar geen duidelijke vraag naar is.

In sommige gebieden krimpt de bevolking. Maatregelen zijn nodig om die gebieden leefbaar te houden. Nederland heeft een mooie traditie van volkshuisvesting, om iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar thuis te bieden. In een plezierige buurt, met voldoende voorzieningen. Die verworvenheid is te grabbel gegooid.

Lees meer over:

Betaalbare koophuizen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma