Gevangenissen en reclassering:

Bereid gedetineerden voor op terugkeer in samenleving

Op het gevangeniswezen wordt al jaren fors bezuinigd. Dit heeft geleid tot grote verslechteringen in de Nederlandse bajesen op het gebied van werkdruk, veiligheid en resocialisatie, voornamelijk waar het gaat over de begeleiding van gedetineerden en het aanbod van onderwijs en arbeid. Dat is onverstandig, omdat de meeste mensen een tijdelijke gevangenisstraf uitzitten en na verloop van tijd weer terugkeren in de samenleving. Het is veel beter de tijd in detentie goed te benutten. Een gevangene die een vak heeft geleerd, arbeidservaring heeft opgedaan of van zijn verslaving af is zal minder snel opnieuw een delict plegen. Het geld dat ze verdienen met arbeid in detentie gaat deels verplicht als tegemoetkoming naar slachtoffers.

Er moet geïnvesteerd worden in meer en goed opgeleid personeel, een stevig onderwijs- en arbeidsaanbod en projecten waarmee gedetineerden zelfredzaam leren zijn. Dat vindt ook het gevangenispersoneel, dat dagelijks met deze moeilijke doelgroep werkt. Het uitkleden van het dagprogramma in de bajesen is slecht voor de veiligheid in de samenleving en voor de veiligheid van het personeel op de werkvloer.

Een groot probleem in de gevangenissen is het grote aantal verslaafde gedetineerden, vaak ook nog met psychiatrische problemen. Die gedetineerden moet speciale zorg worden geboden. Op termijn is ook dat een goede investering in onze veiligheid.

Door de sluiting van een aantal jeugdgevangenissen worden minderjarigen steeds verder van huis gedetineerd, waardoor zij problemen kunnen ondervinden bij het voortzetten van hun opleiding of werk. De groepen worden steeds groter en goed opgeleid personeel wordt ontslagen. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Zeker bij minderjarigen moet detentie altijd eerst en vooral in het teken staan van betere behandeling, heropvoeding en resocialisatie. We steunen dan ook initiatieven met kleinschalige voorzieningen waarbij jongeren zo dicht mogelijk bij hun familie, school en werk worden ondersteund.

De recidivecijfers moeten omlaag. Er zijn voor de hand liggende maatregelen die genomen kunnen worden om te voorkomen dat mensen direct na een gevangenisstraf weer misdrijven gaan plegen. Voordat iemand de gevangenis verlaat, moet hij een geldig legitimatiebewijs op zak hebben, moet duidelijk zijn waar hij of zij de eerste weken gaat wonen, en moet het liefst ook werk zijn geregeld.

De reclassering, van oudsher expert in de begeleiding van ex-gedetineerden, moet de vrijheid en de middelen krijgen om waar nodig ex-gedetineerden hulp te bieden om op het rechte pad te blijven. Professionele reclasseringswerkers moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om te doen wat nodig is om recidive te voorkomen. Ook de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de opvang van ex-gedetineerden, moeten voldoende geld en ondersteuning krijgen voor deze taak. Op recidivebestrijding mag niet visieloos bezuinigd worden, daar is de veiligheid van onze samenleving te kostbaar voor.

Lees meer over:

Niet bezuinigen op gevangenissen Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma