Gelijke rechten en kansen:

Gelijke rechten en kansen: geen ruimte voor discriminatie

Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en discriminatie - door wie dan ook - accepteren we niet.

In Artikel 1 van de grondwet moet worden benoemd dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan. We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

Lees meer over:

We accepteren geen enkele vorm van discriminatie Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma