Geen uitbreiding van de EU:

Geen uitbreiding van de EU

Er vindt voorlopig geen verdere uitbreiding van de EU plaats. Ook de Balkanlanden zijn nog lang niet klaar voor het lidmaatschap. Bij eventuele toekomstige uitbreiding zullen de toetredingscriteria strikt toegepast worden. Hierbij geldt: bij twijfel niet doen. Kandidaat-lidstaten die nog geen stabiele en goed functionerende democratische rechtsstaat zijn, zijn niet welkom. Met zulke landen zal ook geen verregaande vorm van associatieakkoorden gesloten worden zoals eerder wel het geval was met Oekraïne. Dit is noch goed voor het land zelf, noch voor de EU.

Turkije kan op dit moment absoluut niet toetreden tot de EU. De stelselmatige schending van de rechtsstaat en mensenrechten, het opsluiten van democratisch gekozen parlementariërs, de drastische inperking van de vrije pers en de onderdrukking van de Koerden hebben het eventuele lidmaatschap van Turkije ver uit zicht geduwd. De repercussies die volgden op de mislukte coup in de zomer van 2016 waren buitenproportioneel. Daarom pleit de SP voor het opschorten van de pre-toetredingssteun aan Turkije, en willen wij dat de toetredingsonderhandelingen worden stopgezet.

 

Lees meer over:

Geen uitbreiding van de EU Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma