Geen nieuwe Koude Oorlog:

Geen nieuwe Koude Oorlog

Nederland zou een initiatief moeten nemen om te zoeken naar mogelijkheden tot de-escalatie van de hoogopgelopen spanningen met Rusland. Het is van groot belang dat de dialoog met Rusland wordt geïntensiveerd. Heropleving van de Koude Oorlog en een bijbehorende wapenwedloop moeten worden voorkomen.

Lees meer over:

Eigen afweging over internationale missies Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma