Geen Europees leger:

Geen Europees leger

Zeker in tijden van gevaarlijk oplopende geopolitieke conflicten, hoort de EU zich tot het uiterste in te zetten voor behoud van vrede en veiligheid. Militarisering van de EU, door het versterken van de Europese oorlogsindustrie en het tot stand brengen van een Europees leger, is daarmee in strijd en wijzen we af. Nationale democratieën dienen te allen tijde exclusief over hun eigen defensie te gaan, waar het leger onder eigen nationale democratische controle staat. Er komt ook geen versterkte defensiesamenwerking tussen Europese landen.

De EU moet al helemaal niet de NAVO, die zich ontwikkeld heeft tot een wereldwijd opererende en agressieve interventiemacht, achterna gaan. Militaire interventies van lidstaten zijn alleen toegestaan met mandaat van de Verenigde Naties en dienen dus altijd in overeenstemming te zijn met het internationaal recht.

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma