Fundamentalisme:

Vrijheid van godsdienst met respect voor wetten en regels

Iemands geloof of levensbeschouwing is een persoonlijk zaak. Religies moeten niet door de overheid worden gepromoot of tegengewerkt. Voor gelovige mensen gelden precies dezelfde rechten en plichten als voor ongelovige mensen. Mensen moeten de vrijheid hebben om gezamenlijk hun geloof te belijden. Dat geldt ook voor orthodox-religieuze mensen, maar niet voor fundamentalisten die de vrijheid van anderen en de regels van onze democratie niet willen accepteren. Voor salafistische organisaties die haat zaaien en geweld vergoelijken is in onze vrije en democratische samenleving geen plaats.

Lees meer over:

Samen leven Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma