Fraude en privacy in de zorg:

Fraude en privacy in de zorg

Fraudebestrijding en privacy staan op gespannen voet met elkaar. Frauderen met zorggeld is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. Zorgverzekeraars moeten daarom de mogelijkheden die ze hebben beter benutten, fraudebestrijding door aantasting van het medisch beroepsgeheim door private zorgverzekeraars is echter ongewenst. Om het medisch beroepsgeheim te beschermen moeten in het uiterste geval niet private bedrijven zoals zorgverzekeraars inzage krijgen in de medische dossiers omwille van fraudebestrijding, maar onafhankelijke toezichthouders zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of het Openbaar Ministerie (OM).

We stoppen met het complexe betalingssysteem met dbc's (diagnose-behandelcombinatie) en het betalen per verrichting. Dit werkt fraude en het maken van fouten in de hand. Het drijft bovendien de kosten vanwege het 'zo optimaal mogelijk' declareren op, terwijl dit maatschappelijk gezien ongewenst is.

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma