Fraude:

Inzetten op de aanpak van fraude

Bij alle terechte aandacht voor criminaliteit en geweld op straat, wordt nog wel eens vergeten dat een groot aantal misdrijven in Nederland van achter een bureau wordt gepleegd. Allerlei vormen van fraude (zoals de bouwfraude, faillissementsfraude, vastgoedfraude) beschamen het vertrouwen van mensen in elkaar en de overheid. Met deze en andere vormen van witteboordencriminaliteit zijn jaarlijks miljarden euro’s gemoeid.

De prioriteit van het vervolgen van fraude wordt stevig vergroot. Het aantal deskundigen (zoals forensische accountants en fiscalisten) bij de recherche, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit en de rechterlijke macht wordt uitgebreid. Ambtenaren die weet hebben van fraude of corruptie kunnen zich wenden tot het op initiatief van de SP opgerichte Huis voor Klokkenluider.

Er wordt een Nationale Fraude Autoriteit opgericht om gecoördineerd fraude aan te pakken. Elk ministerie heeft zijn eigen informatiestromen en expertise. Bij een fraudeautoriteit komen de wijzen van aanpak van fraude, preventie, informatiestromen en expertise bij elkaar, waardoor een eenduidiger beeld kan worden gegeven van de fraudeaanpak, de knelpunten en mogelijke prioriteitsstellingen.

Misdaad mag niet lonen. Geld dat met criminele activiteiten is verdiend moet worden afgepakt door justitie. Hiertoe moeten er meer financieel rechercheurs komen en meer en beter worden samengewerkt tussen politie, justitie, belastingdienst en overheden. Tegelijkertijd moeten fraudeurs worden gestraft in plaats van dat er met hen wordt geschikt.

Lees meer over:

Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma