Fietsen:

Betere fietsverbindingen en meer fietsroutes

De SP zet in op meer gebruik van de fiets. Het is gezond en goed voor het milieu, maar zeker in de stad ook een snel vervoermiddel. We zetten in op meer (gratis) fietsenstallingen bij stations.

Fietsendiefstal moet beter worden aangepakt, bijvoorbeeld door het opzetten van een databank voor gestolen fietsen. Verder zetten we in op goede fietsverbindingen en bewegwijzering. Wij zijn voorstander van de invoering van een wettelijke status ter bescherming van (erkende) lange afstand fiets- en wandelroutes. Deze status moet bevorderen dat deze routes verkeersluw en veilig blijven, dat mooie cultuurlandschappen langs de routes bewaard blijven en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

De laatste jaren zien we een significante stijging van het aantal fietsers dat gewond raakt of overlijdt na een verkeersongeluk. Vooral oudere fietsers in het bezit van een elektrische fiets blijken kwetsbaar. Daarom maken we extra budget vrij voor fietsbehendigheidscursussen.

Lees meer over:

Weg en auto Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma