Europese samenwerking bij criminaliteitsbestrijding:

Europese samenwerking bij criminaliteitsbestrijding

De SP is groot voorstander van daadwerkelijke en effectieve samenwerking tussen lidstaten op het gebied van justitie. Criminelen moeten worden gepakt. De opsporingsdiensten moeten samenwerken om opgewassen te zijn tegen criminelen die de open grenzen als een zegen zien en deze misbruiken. Het is dus goed dat er in Europa wordt samengewerkt tussen diverse politiediensten en de vervolgende instanties (Openbaar Ministeries). Maar, dat is iets anders dan het overdragen van bevoegdheden en het inperken van de nationale soevereiniteit. De EU gedraagt zich op dit gebied als een rupsje-nooit-genoeg.

Het voorstel voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie wijzen we af omdat het niet noodzakelijk is om fraude met EU-gelden beter aan te pakken. De huidige informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking tussen de opsporingsdiensten en bijvoorbeeld Eurojust moet verbeteren zonder overdracht van bevoegdheden. Wat ons betreft moet er verder werk gemaakt worden van het verbeteren van OLAF, het anti-fraudebureau van de EU, en moeten lidstaten verplicht hun uitgaven van EU-subsidies verantwoorden via een lidstaatverklaring. Ook kan het stoppen met rondpompen van geld veel fraude voorkomen.

Het is voor de SP van groot belang dat de uitwisseling van persoonsgegevens alleen gebeurt als dit niet indruist tegen de privacyregels. De Europese Unie heeft de neiging zowel binnen de EU, als in relatie tot landen zoals de VS, veel te gemakkelijk om te gaan met de ter beschikking stelling van persoonsgegevens.

Lees meer over:

Geen uitbreiding van de EU Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma