EU-begroting:

Minder geld voor Brussel

De totale uitgaven van de EU zijn de laatste jaren opgelopen tot meer dan 160 miljard per jaar. De SP vindt dat de EU toe kan met minder geld. Bovendien is hier sprake van het zinloos rondpompen van geld. Zo is het onbegrijpelijk dat Nederland eerst geld naar Brussel moet overmaken als ‘nationale bijdrage’ en er daarna via de vele fondsen van de Europese Unie weer geld terugvloeit. Dit is niet efficiënt en bovendien enorm bureaucratisch: niet alleen moet er in Brussel druk worden gelobbyd om zoveel mogelijk geld uit de fondsen te peuren, maar de verantwoording achteraf betekent opnieuw een enorme administratieve rompslomp. Bovendien worden er jaarlijks miljarden aan Europees geld verspild. Subsidies voor fietspaden, picknickplaatsen en projecten die de Europese identiteit opbouwen zijn volgens de SP geen zaken waar Brussel geld aan uit moet geven. De fondsen zouden uitsluitend gericht moeten zijn op de armste lidstaten.

Ook moet er meer gewerkt worden met nationale accountantsverklaringen om het misbruik tegen te gaan. Jaar na jaar keurt de Europese Rekenkamer de jaarrekeningen van de Commissie af, juist vanwege het onrechtmatig gebruik van de fondsen door lidstaten. Vooral in Bulgarije, Roemenië en Hongarije is deze situatie ernstig vanwege de banden tussen lokaal bestuur en georganiseerde misdaad. Bovendien wordt er veel geld verspild aan projecten die niets opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de spookvliegvelden in Polen. Deze situatie ondermijnt het vertrouwen in Europa en moet snel beëindigd worden. Wat de SP betreft wordt iedere onterecht uitgekeerde euro aan subsidie terugbetaald.

 

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma