Economisch bestuur:

Nederland is zelf de baas

Wij gaan in Nederland over onze eigen begroting, ons eigen economisch en sociaal beleid, en onze eigen pensioenen. En we gaan over onze eigen publieke voorzieningen, zoals de zorg, de woningbouw, onderwijs en openbaar vervoer. We bepalen ook in Nederland zelf wat we wel of niet publiek willen regelen en wat we eventueel deels aan de markt willen overlaten. Hier heeft Brussel zich niet mee te bemoeien. Waar de Europese verdragen en Europese regelgeving hier de vrijheid van ons land  beknotten zullen die verdragen en regels moeten worden aangepast. Bevoegdheden gaan dus terug naar waar ze thuishoren.

Om te kunnen samenwerken zonder dat Brussel via de Europese markt de baas speelt, wordt het voor landen in de EU mogelijk om niet (meer) mee te doen met bepaald Europees beleid. Als lidstaten het overdragen van nieuwe bevoegdheden niet in hun belang achten, kunnen ze kiezen voor een ‘opt-out’ en er niet aan meedoen. Het moet mogelijk worden om - na onderhandeling met andere landen in de EU - niet (meer) mee te doen met bepaald Europees beleid. Zo moet een land uit de euro kunnen stappen of het grenzeloze verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid kunnen beperken. Dit vergroot niet alleen de zeggenschap van de nationale democratie, dit zal ook leiden tot meer fundamenteel debat over of problemen via Brusselse regels opgelost moeten worden of verschil kan bestaan tussen hoe landen hun beleid inrichten.

Zowel aan het begin van het jaar, als vlak na Prinsjesdag, stuurt de regering een voorstel naar de Europese Commissie voor de Nederlandse begroting van het volgende jaar. Als de eurocraten niet blij zijn met wat ze zien, worden de Nederlandse ministers op de vingers getikt. Dit kan zelfs leiden tot boetes. De regering laat zich gewillig leiden door dit Brusselse begrotingsfetisjisme. Om maar aan de Brusselse 3%-norm te kunnen voldoen wordt bikkelhard bezuinigd op de zorg en andere sociale voorzieningen, en loopt de BTW enorm op. De SP wil dat de Tweede Kamer over het Nederlandse economisch beleid gaat.

 

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma