Donorregistratiesysteem:

Voor een Actief Donor Register met verplichte registratie

Het registratiesysteem voor donoren moet worden omgezet in een Actief Donor Register. Dit systeem gaat uit van een verplichte registratie en een vanzelfsprekende solidariteit, waarbij iedereen het recht heeft om zijn of haar bezwaar tegen orgaandonatie te laten registreren. Ondanks een verplichte registratie behoudt iedereen in dit systeem het recht te bepalen of men wel of geen donor wil zijn. Ook kan men op elk moment een dergelijke beslissing wijzigen in het registratiesysteem. Het recht op zelfbeschikking wordt door dit systeem dan ook niet aangetast. Mensen worden persoonlijk geïnformeerd hoe zij in het donorregister staan als zij voor een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs bij de gemeente komen. Daarbij wordt uitgelegd hoe het register werkt en hoe een registratie kan worden gewijzigd. Een bijkomend voordeel van het Actief Donor Registratiesysteem is dat het de nabestaanden ontlast, omdat iedereen staat geregistreerd. Bij een onverwacht overlijden hoeven de nabestaanden in een dergelijke zeer emotionele situatie niet zelf te beslissen tenzij de potentiële donor bij de registratie heeft aangegeven de beslissing aan de nabestaanden te laten. Daarmee wordt de huidige positie van nabestaanden gehandhaafd: indien de familie weigert of het niet aankan, moet de arts niet tot orgaanuitname overgaan. Er komt een duidelijke startcampagne om de overgang tot het nieuwe systeem te markeren en er komt gerichte voorlichting voor analfabeten.

Het grote voordeel van het Actief Donor Registratiesysteem is dat het enerzijds het recht op zelfbeschikking intact laat en anderzijds leidt tot meer donoren, zodat het aantal mensen dat onnodig op de wachtlijst overlijdt wordt verminderd.

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma