Diversiteitsbeleid:

De overheid geeft het goede voorbeeld

Overheidsorganisaties en bedrijven moeten zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van de samenleving. In hun jaarverslag leggen zij daarom verantwoording af over het gevoerde diversiteitsbeleid voor vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking, migrantenkinderen en lhbti’s.

Lees meer over:

Voor een eerlijke overheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma