Democratisch Europa:

Grote veranderingen alleen na een referendum

Belangrijke nieuwe stappen in de Europese samenwerking, zoals belangrijke verdragswijzigingen en substantiële soevereiniteitsoverdracht, moeten voortaan via referenda worden voorgelegd. Mocht er een nieuw Europees verdrag komen, dan zal dit ook worden voorgelegd aan de bevolking. Daarnaast moeten mensen gemakkelijker toegang krijgen tot informatie over de besluitvorming in Brussel: documenten moeten kunnen worden opgevraagd en de websites van de Europese instellingen moeten veel toegankelijker worden.

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma