Democratie:

Onze democratie moet worden versterkt

De meeste mensen willen meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP heeft veel voorstellen om onze democratie te versterken. Door mensen meer zeggenschap te geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum, waarmee mensen de door hen gekozen politici kunnen corrigeren.

Maar ook door de invloed van mensen op hun eigen omgeving te vergroting, door meer zeggenschap over de eigen buurt en meer inspraak in besluiten die mensen direct raken. Werknemers in grote bedrijven, studenten op de universiteiten, medewerkers in de zorg of huurders bij woningcorporaties moeten meer te zeggen krijgen, ten koste van invloed van de managers en de bestuurders.

Lees meer over:

Invoeren van een bindend correctief referendum Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma