Dakloosheid:

Dakloosheid

Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend vangnet van voorzieningen voor de opvang van dak- en thuislozen en begeleide woonplekken. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Via prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt geregeld dat (wanneer dat verantwoord is) mensen doorstromen naar een vorm van zelfstandig wonen, zo nodig met begeleiding.

Lees meer over:

Leefbare buurten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma