Criminaliteit :

Meer buurtagenten en een grotere pakkans voor criminelen

Criminaliteit en overlastgevend gedrag verzieken het leven van veel mensen en moeten daarom worden bestreden. Elk jaar worden in Nederland miljoenen strafbare feiten gepleegd, en veel mensen worden eenmaal of vaker slachtoffer. Dat loopt van vernieling en diefstal tot verkrachting en moord. De politie doet zijn best, maar weet slechts bij een klein deel van de wetsovertredingen een verdachte te vinden. Van dat kleine percentage wordt een nog veel kleiner gedeelte voor de rechter gebracht. Vanwege capaciteitsgebrek stelt de politie nu prioriteiten en blijven er zaken liggen. De capaciteit bij politie en justitie moet worden uitgebreid en alle aangiften moeten in behandeling worden genomen. Daders moeten de schade die zij aanrichten vergoeden.

Het overgrote deel van de criminaliteit is lokaal en moet dan ook lokaal worden aangepakt. In teveel buurten gaat het niet goed, een kwart van de bevolking voelt zich wel eens onveilig. Buurtagenten moeten voldoende tijd in de buurt op straat kunnen zijn. Een buurtagent die de mensen in de buurt kent en gekend wordt door de mensen kan problemen voorkomen. Er komen meer buurtagenten en kleinschalige politieposten bij. Wat de SP betreft krijgen op lokaal niveau diefstal (inclusief winkelcriminaliteit), geweldsdelicten, inbraak en overlastgevende groepen prioriteit.

Veiligheid is vooral mensenwerk. Er moet voldoende politie in de buurten aanwezig zijn als aanspreekpunt. De wijkagent moet de mensen in de buurt kennen en gekend worden door de mensen. Dat maakt buurten aantoonbaar veiliger. De overlast en de verloedering in de buurten moet worden aangepakt. Bij alle maatregelen en voorstellen om de samenleving veiliger te maken beoordelen we de effectiviteit. Cameratoezicht kan bijvoorbeeld in een aantal gevallen helpen, maar het is zeker niet de oplossing voor de problemen in de buurten. Aan schijnveiligheid hebben we niets.

Ook tegen het bedrijfsleven worden ieder jaar miljoenen strafbare feiten gepleegd. Bedrijven kunnen te maken krijgen met inbraak, vernieling, diefstal of geweld. Vooral in de detailhandel en de horeca is men vaak het slachtoffer. De totale schade van criminaliteit tegen het bedrijfsleven loopt elk jaar in de honderden miljoenen euro’s. Criminaliteit tegen het bedrijfsleven is een groot probleem en moet stevig worden aangepakt.

Er moet meer capaciteit komen bij politie, Openbaar Ministerie om aangiften in behandeling te nemen, onderzoeken te doen en dus de pakkans te vergroten. Ook moeten de wachttijden bij het Openbaar Ministerie en het Nederlands forensisch Instituut voorkomen worden. Daarom wil de SP extra investeren om de kwaliteit van hun opsporingswerk te garanderen.

Een deel van de criminaliteit in Nederland gebeurt in georganiseerd verband, waarbij soms internationale netwerken actief zijn. De slagkracht en de expertise van de Nederlandse politie en het magistraat moeten worden vergroot om dit te bestrijden. Er moet meer werk worden gemaakt van het bestrijden van internetcriminaliteit, witwaspraktijken en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld.

Het beter begeleiden van criminelen na het uitzitten van de straf kan voorkomen dat mensen nog eens in de fout gaan. Veelplegers kunnen nu voor een aantal relatief kleine strafbaar feiten twee jaar worden opgesloten in een gevangenis (een 'Inrichting voor Stelselmatige Daders'). Die tijd in detentie moet veel nuttiger worden besteed. Intensieve verslavingsbegeleiding moet voorkomen dat mensen weer in de fout gaan en daarmee de samenleving tot last zijn.

Lees meer over:

Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma