Buitenlandse beïnvloeding:

Buitenlandse beïnvloeding stoppen

We stoppen de ongewenste beïnvloeding van Nederlanders vanuit landen als Marokko en Turkije, door geen bondgenootschappen te sluiten met organisaties die een verlengstuk zijn van de regeringen van deze landen van herkomst. Financiering vanuit het buitenland aan gebedshuizen in Nederland moeten worden gestopt.

Lees meer over:

Samen leven Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma