De bouw:

Investeer in energiebesparing en duurzaamheid

De overheid moet wettelijke financiële prikkels geven voor het bevorderen van maatschappelijke doelen op het gebied van wonen en wijken, zoals levendige en veilige wijken, energiebesparing en duurzaamheid. Ook zuinig ruimtegebruik, betere benutting en goed onderhoud van de bestaande voorraad en behoud van het cultureel erfgoed gelden als maatschappelijke doelen.

We maken afspraken om alle woningen energiezuinig en duurzaam te maken. Woningcorporaties gebruiken hun extra investeringsruimte mede om bestaande woningen te verbeteren tot gemiddeld energielabel B in 2021. Dit is goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van huurders. Woningbezitters die voor hun woning samen met andere woningbezitters een collectief energieplan willen maken, worden daarbij geholpen.

Het ombouwen van leegstaande kantoren, winkels en scholen en de omvorming van verouderde bedrijventerreinen naar een nieuwe (woon)bestemming wordt gestimuleerd, in het bijzonder voor jongeren en starters. Dat is goed voor de leefbaarheid en duurzaamheid, zorgt voor een beter gebruik van de schaarse ruimte en levert een bijdrage aan de groeiende behoefte aan betaalbare woningen.

Voor de bestaande gebouwenvoorraad komt er een gebouwgebonden dossier, dat geregistreerd wordt bij het kadaster. In dit dossier worden alle belangrijke gegevens over een gebouw voor de huidige en toekomstige gebruikers geregistreerd: aanwezigheid van asbest, energielabel, aankoopkeuringen, informatie over de toestand van de fundering. Iedere vier jaar krijgt een gebouw een APK-keuring, te beginnen met de gebouwinstallaties. De kwaliteit van het binnenklimaat en van gebouwinstallaties is in veel gebouwen ver onder de maat. Een systematische aanpak kan een grote bijdrage leveren aan de volksgezondheid en veel werk opleveren voor installateurs en aannemers.

Lees meer over:

De huren moeten omlaag Betaalbare koophuizen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma