Bont:

Stop de productie van bont

De SP is tegen bont. Bont is bedoeld voor dieren en niet voor mensen. Het is een vervangbaar luxe product, en daarmee is het niet gerechtvaardigd om een dier enkel voor dit doel te doden. De productie van bont gebeurt vaak onder dier-onterende omstandigheden. In nertsenfokkerijen leven de dieren in kleine gazen kooitjes waar ze alleen cirkels kunnen draaien van 30 cm doorsnee. In het wild hebben deze solitaire levende waterroofdieren, een territorium van 1 tot 5 vierkante kilometer. De SP heeft een initiatiefwet opgesteld die het houden van dieren voor bont verbied. Dankzij deze wet mogen er geen nieuwe pelsdierfokkerijen gestart worden en mogen bestaande fokkerijen niet uitbreiden. Het fokken van pelsdieren wordt per 2023 helemaal verboden. Bont in kleding willen we tegengaan.

Ook voor bont uit het wild lijden dieren die voor hun bont gedood worden, onnodig, bijvoorbeeld bij de dieronvriendelijke vossenjacht of bij de zeehondenjacht. De SP heeft een belangrijke rol gespeeld in een Europees verbod op honden-, katten- en zeehondenbont. De SP heeft een motie in de Tweede Kamer aangenomen gekregen die etikettering van bont verplicht stelt.

Lees meer over:

Dieren beschermen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma