Binnenvaart:

Meer aandacht en geld voor de binnenvaart

De binnenvaart biedt over het algemeen een schone manier van goederen vervoeren. Ook ondervindt het personenvervoer geen overlast van de binnenvaart. De SP wil extra geld uittrekken om knelpunten bij de vaarwegen en sluizen weg te werken.

Daarnaast wil de SP dat er een einde komt aan de opstapeling van eisen die gesteld worden door de internationale Rijncommissie (CCR). Dit zijn nieuwbouweisen die worden opgelegd aan bestaande schepen waarbij de ondernemer wordt geconfronteerd met enorme kosten, zonder dat het een noemenswaardige bijdrage levert aan veiligheid of verduurzaming. Om de binnenvaart ook in de toekomst een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid te laten behouden investeren we in een maatregelenpakket waardoor binnenvaartondernemers hun schepen verder kunnen vergroenen. Dit levert een enorme milieuwinst op door minder uitstoot van fijnstof. Veel binnenvaartondernemers zijn de speelbal geworden van bevrachters en door de overcapaciteit staan de vrachtprijzen enorm onder druk, daarom wil de SP dat in Nederland een bodemtarief wordt ingevoerd vergelijkbaar met Belgiƫ en dat de positie van de binnenvaartondernemer binnen de markt versterkt wordt. Alleen op deze wijze kunnen we ook kleinere binnenvaartschepen behouden en deze zijn noodzakelijk voor het bevoorraden over smallere kanalen en rivieren.

Lees meer over:

We komen op voor binnenvaartschippers Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma