Bijstand:

Een sociale bijstand zonder pesterijen

Al bij de invoering van de Participatiewet in 2015 streden wij tegen deze oneerlijke wet van het kabinet Rutte-Asscher. De invoering van de Participatiewet ging gepaard met een mega bezuiniging van bijna 2 miljard euro. De sociale werkvoorziening werd gesloten voor nieuwe instroom, jonggehandicapten werden gekort op hun Wajong uitkering of kregen helemaal geen Wajong meer en mensen met een Participatie uitkering, ofwel bijstand, moesten een onbetaalde tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Ook werden de regels voor mensen in de bijstand veel strenger; een kleine vergissing kan al leiden tot een boete.

Niet verwonderlijk dat wij als SP regelmatig signalen krijgen dat bijstandsgerechtigden in de problemen komen. Er zijn mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering. Het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek.

De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen het slachtoffer kunnen worden van een overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzelt. Dit mag niet meer gebeuren, het is tijd voor een eerlijke overheid. Daarom willen wij de volgende maatregelen:

  1. De bijstand gaat omhoog naar een leefbaar bedrag.
  2. Geen werk zonder loon of verplichte tegenprestatie.
  3. Een vergissing is geen fraude en verdient dus geen boete. 
  4. De menselijke maat staat centraal.
  5. Giften, zoals verjaardagscadeaus of een tas met boodschappen worden tot 1500 euro per jaar vrijgesteld van korting.  
  6. Mensen die van fraude verdacht worden krijgen tenminste dezelfde rechten als verdachte criminelen. 

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma