Belastingparadijzen:

Maak een einde aan belastingparadijzen

Belastingontwijking en –ontduiking door bedrijven of door rijke personen die hun toevlucht zoeken in belastingparadijzen zorgen er voor dat overheden te maken krijgen met teruglopende inkomsten. Naar schatting loopt Nederland jaarlijks meer dan vijftien miljard mis door belastingontwijking en –ontduiking. Anderen moeten opdraaien voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen op publieke diensten. Veel multinationals betalen in Nederland nauwelijks belasting. Nederland is een doorvoerhaven voor het doorsluizen van winsten naar belastingparadijzen. De maatregelen die de EU heeft genomen tegen belastingontwijking, lossen het probleem niet op.

De SP wil een einde maken aan belastingparadijzen, onder andere door geen belastingverdragen meer te sluiten met deze landen. De internationale wedloop waarbij de vennootschapsbelasting voortdurend wordt verlaagd moet een halt worden toegeroepen door betere internationale afspraken. Zo is de SP voorstander van een minimumtarief en een minimumgrondslag in de winstbelasting. Ook moet de renteaftrek beperkt worden. Het aangaan van schulden wordt in Nederland nu te veel gestimuleerd, waardoor veel bedrijven in een kwetsbare positie terechtkomen. Daarnaast wil de SP dat multinationals verplicht worden om te publiceren hoeveel belasting ze betalen in ieder land waar ze actief zijn. De belastingdeals tussen belastingdienst en multinationals moeten openbaar worden gemaakt, zodat we weten wat achter de schermen wordt afgesproken. Brievenbusfirma’s komen in het vervolg niet meer in aanmerking voor belastingvoordelen. Alleen bedrijven die hier werkgelegenheid bieden, komen in aanmerking voor ons gunstige fiscale stelsel

Lees meer over:

Multinationals en superrijken belasten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma