Basisonderwijs:

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs: Meer vertrouwen in docenten

Een school is geen toetsfabriek. De SP wil meer vertrouwen geven aan leraren en stoppen met de oprukkende afrekencultuur. Verplichte toetsen, eisen van de Inspectie en bureaucratie worden tot een minimum beperkt. Leraren weten vaak heel goed zelf welk niveau een leerling aankan. De verplichte eindtoets in het basisonderwijs moet verdwijnen. Basisscholen beslissen zelf of en welke eindtoets zij afnemen.

Om leerkrachten meer ruimte te geven zetten we in op extra ondersteuning, bijvoorbeeld via conciërges en onderwijsassistenten. Zeker met het zogenaamde passend onderwijs, waarbij meer kinderen uit het speciaal onderwijs naar reguliere scholen gaan, hebben leerkrachten extra ondersteuning nodig.

In de grote steden zijn steeds meer ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen te vinden. De SP is voorstander van gemengde scholen. Daartoe dienen basisscholen afspraken te maken met gemeenten over gemengde toelating van leerlingen, bijvoorbeeld door met twee inschrijflijsten te werken: één inschrijflijst voor leerlingen zonder en één inschrijflijst voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij taal. Nieuwe scholen moeten een afspiegeling van de omgeving vormen. Orthodoxe scholen moeten ook Nederlandse normen en waarden onderwijzen. Ook mogen deze scholen niet langer leerlingen weigeren als zij de grondslag van de school wel respecteren, maar niet onderschrijven.

Lees meer over:

Kleinere klassen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma