Auto:

Goed onderhoud wegen; knelpunten oplossen

Veel mensen hebben een auto nodig om naar hun werk te gaan of voor hun sociale leven. Voor veel mensen is het openbaar vervoer (nog) geen goed alternatief. Daarom zet de SP in op goed onderhouden wegen, en lossen we knelpunten op.

De SP is terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. Dit dient dan ook in samenhang te worden bekeken. Om de doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen.

De maximumsnelheid op wegen wordt, als het aan de SP ligt, dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en het verkeer beter doorstroomt. De reistijd van deur tot deur is meer gebaat bij een constante, zekere snelheid dan bij hogere maxima en grotere snelheidsverschillen.

Bij de ringen van de grote steden kiest de SP voor een lagere maximumsnelheid van 80 kilometer per uur om op deze wijze de uitstoot van fijnstof en stikstof te beperken en de doorstroming te verbeteren.

We moeten de komende tijd omschakelen van betalen naar bezit naar betalen naar gebruik. Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in een prijs per kilometer wordt zuinig en minder rijden beloond. Hierbij worden plattelandsgebieden met weinig files en geen goed openbaar vervoer ontzien.

Elektrisch rijden wordt bevorderd. Dit levert extra voordelen op in de vorm van een betere luchtkwaliteit en een mogelijke tweede gebruik van de accu als opslag voor zonnestroom tijdens stilstand.

Lees meer over:

Weg en auto Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma