Auto:

Goed onderhoud wegen; knelpunten oplossen

Veel mensen hebben een auto nodig om naar hun werk te gaan of voor hun sociale leven. Voor veel mensen is het openbaar vervoer (nog) geen goed alternatief. Daarom zet de SP in op goed onderhouden wegen, en lossen we knelpunten op. 

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op ons openbaar vervoer waardoor mensen de auto in zijn gejaagd. En als je in de regio woont, verpleegkundige met onregelmatige diensten bent of schilder bent met een eigen bedrijf, dan heb je vaak geen andere keuze dan de auto te nemen. Er worden miljarden uitgegeven aan onze infrastructuur, maar een veel te groot deel daarvan gaat naar asfalt. In plaats van ervoor te zorgen dat de wegen die wij hebben beter worden benut, bijvoorbeeld door te investeren in alternatieven zoals vrachtverkeer met binnenvaart en personenverkeer met openbaar vervoer, wordt belastinggeld besteed aan alsmaar bredere snelwegen. De SP wil dat er eerst geïnvesteerd wordt in goed en betaalbaar openbaar vervoer in alle delen van ons land, zodat mensen een daadwerkelijk alternatief krijgen voor de auto, voordat we over rekeningrijden na willen denken.

De SP is terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. Dit dient dan ook in samenhang te worden bekeken. Om de doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen. De maximumsnelheid op wegen wordt, als het aan de SP ligt, dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en het verkeer beter doorstroomt. De reistijd van deur tot deur is meer gebaat bij een constante, zekere snelheid dan bij hogere maxima en grotere snelheidsverschillen. Bij de ringen van de grote steden kiest de SP voor een lagere maximumsnelheid van 80 kilometer per uur om op deze wijze de uitstoot van fijnstof en stikstof te beperken en de doorstroming te verbeteren.

Elektrisch rijden wordt bevorderd. Dit levert extra voordelen op in de vorm van een betere luchtkwaliteit en een mogelijke tweede gebruik van de accu als opslag voor zonnestroom tijdens stilstand.

Lees meer over:

Weg en auto Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma