Asielprocedure:

Haal meer uit de periode van de asielprocedure

Uitgeprocedeerde asielzoekers houden recht op opvang waarbij van hen wordt verwacht dat zij meewerken aan oplossingen, zoals terugkeer of een medische behandeling ten behoeve hiervan. Ook de Raad van Europa heeft aangegeven dat kwetsbare vreemdelingen opvang moeten krijgen. Gemeenten hebben bovendien een zorgplicht en altijd het recht om opvang te bieden aan kwetsbare mensen (ouderen, zieken, vrouwen, kinderen), ook als zij illegaal zijn. De overheid mag de gemeenten die ervoor kiezen om bed-bad-brood te bieden niet tegenwerken.

Asielzoekers moeten meer mogelijkheden krijgen om snel onze taal te leren. Dat vergroot de kans dat zij goed kunnen integreren en het voorkomt dat mensen lange dagen niets anders kunnen doen dan wachten. Ook moeten asielzoekers tijdens hun procedure sneller aan het werkkunnen; dat is niet alleen goed voor de integratie maar daarmee betalen zij ook mee aan hun opvang.

Het vasthouden van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen mag wat de SP betreft alleen voor zeer korte tijd (wanneer er direct zicht is op uitzetting. Vreemdelingenbewaring mag niet worden gebruikt om mensen te dwingen mee te werken aan terugkeer. Vreemdelingen zijn geen criminelen en het gevangenisregime dat in vreemdelingenbewaring wordt gehanteerd moet worden afgeschaft. Volgens de SP mogen kinderen in geen geval in vreemdelingenbewaring worden genomen.

Ook de zorgen van buurtbewoners moeten serieus genomen worden. Het bepalen van de grootte van een asielzoekerscentrum is een kwestie van maatwerk: in een dorp van 200 inwoners kun je niet 700 mensen opvangen. Bewonerscomit├ęs moeten inspraak krijgen in hoe de opvang eruit komt te zien. De voorzieningen die mogelijk overbelast worden zoals openbaar vervoer en kwalitatief hoogwaardig (mobiel) internet moeten worden verbeterd. De inkoop van wat nodig is in asielzoekerscentra moet zoveel mogelijk plaatsvinden bij het lokale bedrijfsleven, zodat opvang iedereen ten goede komt. Alle gemeenten moeten evenredig bijdragen, ook gemeenten met rijke inwoners moeten plekken aanbieden. Voor toekomstige situaties houden we reservecapaciteit voor (tijdelijke) opvang achter de hand.

Vrijwilligers die willen helpen bij de opvang en de integratie van vluchtelingen wordt ruimte geboden waar dat maar kan. Per slot van rekening is het goed als de integratie vanuit de samenleving op gang komt en alle handen zijn daarbij welkom.

Lees meer over:

Voor eerlijk asielbeleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma