Arbeidsmigratie:

Werkvergunningen tegen ongereguleerde arbeidsmigratie

Grootschalige en ongereguleerde arbeidsmigratie is ongewenst. Er komt een einde aan de grenzeloze en ontwrichtende arbeidsmigratie binnen de EU. Die leidt namelijk tot leegloop van sommige landen en regio’s en ontworteling van gemeenschappen daar. In ontvangende landen speelt onbeperkte arbeidsmigratie vooral werkgevers in de kaart en verscherpt ze de concurrentie tussen werknemers. Het wordt mogelijk het verkeer van werknemers te reguleren via werkvergunningen als er een onwenselijk grote toestroom tot delen van de eigen  arbeidsmarkt plaatsvindt. Werkgevers hebben dan de verplichting aan te tonen dat zij voor bepaald werk beslist mensen uit andere lidstaten nodig hebben. Zij zijn dan verplicht zorg te dragen voor gelijk loon, met betaling van dezelfde loonkosten en gelijke werkomstandigheden.

Het afdragen van sociale verzekeringspremies in het land van herkomst, ondanks dat de arbeids¬migrant in bijvoorbeeld Nederland aan het werk is, zorgt voor oneerlijke concurrentie. We schrappen daarom deze mogelijkheid. Zodat werknemers altijd premies afdragen in het land waar zij werken. Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Ongereguleerde arbeidsmigratie leidt tot een oneerlijke druk op de lonen in ons land. Beter is het te werken aan een duurzaam perspectief op werk en welvaart in die landen waar nu zo veel uitzichtloosheid heerst. We willen geen ‘braindrain’ in andere landen veroorzaken doordat goed opgeleide mensen vertrekken. In plaats van mensen te laten stranden in asielzoekerscentra of ze te laten verdwijnen in de illegaliteit waar ze als moderne slaven worden uitgebuit, moeten we proberen migratiestromen van arme naar rijke landen te beperken en mensen thuis te houden en daar werk en perspectief te bieden.

Lees ook de opinie van SP-leider Lilian Marijnissen: Regels nodig tegen schadelijke arbeidsmigratie

Lees meer over:

Grenzen stellen aan de markt Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma