Ambulancezorg:

Maak van ambulancezorg een publieke dienst

Ambulancezorg moet een publieke dienst worden, waarin de patiënt centraal kan staan. De introductie van marktwerking en aanbestedingen in de ambulancezorg is uitgesloten en we voorkomen dat er nog meer macht naar zorgverzekeraars gaat. Ambulancemedewerkers moeten meer inzicht in en zeggenschap krijgen over de besteding van zorggeld. Waar extra ambulances nodig zijn, worden die beschikbaar gesteld.

Het is belangrijk te blijven investeren in een goede en bereikbare eerste hulp, ook in regio’s waar minder mensen wonen. Sluiting van spoedeisende hulpposten wordt voorkomen.

Lees meer over:

Het ziekenhuis dichtbij Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma