Advocaten:

Meer geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand

De integriteit van advocaten wordt met enige regelmaat ter discussie gesteld. Een paar corrupte figuren kunnen het aanzien van de hele beroepsgroep schaden. Daarom moet de Nederlandse Orde van Advocaten zeer alert zijn op vakgenoten die over de schreef gaan en daar hard tegen optreden.

Er moet meer gedaan worden om de sociale advocatuur aantrekkelijk te houden voor beginnende advocaten: daartoe moet de uurvergoeding voor deze rechtshulpverleners omhoog en moet de bureaucratie in de gesubsidieerde rechtsbijstand drastisch worden teruggedrongen.

Lees meer over:

De rechtsstaat beschermen Overzicht van alle standpunten