Adoptie:

Laat kinderen zoveel mogelijk in oorspronkelijke omgeving opgroeien

Veel adoptieouders zetten zich met hart en ziel in voor hun kinderen. Niettemin moet het belang van het kind voorop staan en het uitgangspunt zijn dat kinderen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke omgeving op kunnen groeien en moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat adoptie tot kinderhandel verwordt. Adoptie uit het buitenland is bovendien een kwetsbaar proces, waarbij veel mis kan gaan. Daarom moet er terughoudend en uiterst zorgvuldig worden omgegaan met adoptie van kinderen uit het buitenland. De overheid controleert nauwgezet of er geen sprake is van kinderontvoering, kinderhandel of corruptie. De bewaartermijn van adoptiedossiers moet fors worden verlengd.

Lees meer over:

Voor eerlijk familierecht Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma